Štadión

V areáli sa nachádzajú tri hracie – tréningové plochy s rozmermi 105×68 m, tak ako to vyžaduje reglement FIFA a UEFA. Hlavná hracia plocha s trávnatým povrchom má automatické zavlažovanie, umelé osvetlenie s kapacitou 1000 luxov, s modernou svetelnou tabuľou a s ozvučením. Okolo hlavnej hracej plochy sú tribúny pre divákov. Hlavná krytá tribúna s kapacitou 1.452 sedadiel tvorí aj centrálny objekt celého areálu. Spolu s ostatnými tribúnami je kapacita sedadiel pre divákov okolo hlavnej hracej plochy 3.264 miest. Na horných plošinách tribún sa nachádzajú aj priestory na státie čím sa celková kapacita môže zvýšiť až na cca. 4.000 divákov.

Projekt Národného tréningového centra v Senci

Ide o významný projekt SFZ, na ktorý Medzinárodná futbalová asociácia prispela sumou jeden milión amerických dolárov v rámci rozvojového programu Goal. Slávnostné otvorenie NTC za prítomnosti prezidenta FIFA Seppa Blatera a člena VV FIFA Michela Platiniho sa uskutočnilo 6. septembra 2003.

opis NTC:

SFZ vybudovalo v Senci špičkové tréningové centrum. Stavbu realizovala firma ZIPP a.s. ako generálny dodávateľ spolu s mnohými subdodávateľmi od decembra 2001. V areáli sa nachádzajú tri hracie – tréningové plochy s rozmermi 105×68 m, tak ako to vyžaduje reglement FIFA a UEFA. Hlavná hracia plocha s trávnatým povrchom má automatické zavlažovanie, umelé osvetlenie s kapacitou 1000 luxov, s modernou svetelnou tabuľou a s ozvučením. Okolo hlavnej hracej plochy sú tribúny pre divákov. Hlavná krytá tribúna s kapacitou 1.452 sedadiel tvorí aj centrálny objekt celého areálu. Spolu s ostatnými tribúnami je kapacita sedadiel pre divákov okolo hlavnej hracej plochy 3.264 miest. Na horných plošinách tribún sa nachádzajú aj priestory na státie čím sa celková kapacita môže zvýšiť až na cca. 4.000 divákov. Okrem hlavnej hracej plochy sa v areáli nachádza ešte jedna trávnatá tréningová-hracia plocha s automatickým zavlažovaním, na ktorej je tiež umelé osvetlenie s kapacitou 250 luxov. Tretia hracia – tréningová plocha je pokrytá umelým trávnikom tretej generácie zn. Prestige 50 francúzskej výroby. Táto plocha s umelou trávou má tak isto umelé osvetlenie s kapacitou 250 luxov. K dispozícii je aj menšia plocha 50×30 m rovnako s umelotrávnantým povrchom určená na rozcvičenie alebo na tréning menších skupín.
Centrálnym objektom areálu je poschodová budova hlavnej tribúny, v ktorej sa okrem šatní, hygienických a sociálnych zariadení pre športovcov nachádzajú aj prevádzkové a skladové priestory ako aj priestory pre regeneráciu s odpočivárňou. Súčasťou priestorov na prízemí je aj lekársko-diagnostická ambulancia vybavená špičkovou trechnológiou na kunkčné vyšetrenia, antidopingová miestnosť ako aj posilňovňa s cca 15 stanovišťami. Na poschodí sa nachádzajú priestory pre VIP, administratívne priestory, kancelárie a dve veľké zasadacie miestnosti, ktoré je možné si prenajímať na komerčné účely.

V druhej etape kompletného dobudovania celého areálu sa plánuje výstavba ubytovacieho a stravovacieho zariadenia na ploche, ktorá je na tento účel už v areáli NTC SFZ pripravená ako aj vybudovanie tribúny pre divákov na južnej strane hlavnej hracej plochy s kapacitou 756 sedadiel. Tým by mal celý areál dostať definitívnu a kompletnú podobu.

NTC slávnostne otvoril prezident FIFA Sepp Blatter

Za prítomnosti prezidenta FIFA Seppa Blattera a zástupcu projektu GOAL Michela Platiniho 6. septembra 2003 v Senci slávnostne otvorili Národné tréningové centrum. Pásku spoločne prestrihli šéf svetového futbalu s prezidentom SFZ Františkom Laurincom o 15.50 h. “Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí umožnili vznik tohto centra – slovenským politickým špičkám, zástupcom regiónu a predstaviteľom Slovenského futbalového zväzu,” povedal S. Blatter. Areál v hodnote 130 miliónov Sk bude slúžiť predovšetkým pre potreby mládežníckych reprezentačných výberov. Súčasťou bohatého programu boli zápasy internacionálov SR a výberu Senca, dievčenských tímov a turnaj regionálnych výberov hráčov do 12 rokov. Prvým oficiálnym stretnutím v novom NTC bol duel slovenskej reprezentácie do 20 rokov s rovesníkmi z Poľska.